Insikten om vilka möjligheter skräddarsydda specialhusbilar kan tillföra ökar för varje företag vi hjälper. Varje planlösning, dialog och ny idé adderar ännu en nytta till den redan långa listan. Så ser du att ett mobilt kontor, en rullande utställning eller en vårdhusbil är det du behöver. Ja, då vet vi att du kommer att investera i en värdefull tillgång. Din specialhusbil blir en resurs för att utveckla såväl de egna affärerna som servicen till kunder, besökare och vårdtagare. Som en bonus kommer vårt samarbete också hjälpa oss att bli ännu bättre.

Att börja använda en mobil och professionell arbetsplats, som en radiostation eller vårdinrättning, innebär nya värdefulla möjligheter. Framförallt att kunna finnas där dina kunder, patienter eller lyssnare finns. En säker, trivsam och funktionell specialhusbil är en trygg tillgång för att öka tillgängligheten. Du få en resurs och ett fantastiskt arbetsredskap för att komma närmare dina kunder eller boende på mindre orter. Längs nya vägar och på nya platser kan du bana väg för nya möten och affärer.

Vill du veta mer om våra specialhusbilar?

Har du frågor så ta gärna kontakt. Skicka ett meddelande eller slå en signal till Ulf.

ulf

Ulf Sellgren