Specialhusbilar till privatpersoner

Tillverkning av specialfordon till företag/myndigheter kommer att ske på S Karosser i Dorotea.
Vi på Nordic Husbilar har upphört med all tillverkning till privatpersoner.