• Nordic är kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och proaktivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.
  • Genom kontinuerliga dialog med våra kunder och partners hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt.
  • Vi har alltid som utgångspunkt att svara upp mot kundens krav och behov.
  • Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför.
  • Vi ska hålla oss informerade om de lagstiftningar och kundkrav som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.
  • Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att göra förbättringar.