Mobila poliskontor

Ökad trygghet med mobila poliskontor

Det mobila poliskontoret är ett värdefullt hjälpmedel för att skapa trygghet och förtroende. Möjligheterna ett skräddarsytt rullande poliskontor erbjuder uppskattas av såväl företag som kommuner och privatpersoner. Nyttan med det rörliga poliskontoret är uppenbar. Och ett kostnadseffektivt sätt att komma närmare medborgarna.

En ökad närvaro på mindre orter och i hela länet bidrar också till ökad synlighet och service. Mervärdet blir en förbättrad trygghet som kommer alla till del. Det moderna rullande poliskontoret har gett begreppet närpolis en helt ny dimension. Och blivit en välkommen resurs för poliserna på fältet.

Kontakta Ulf om du har frågor

Mitt motto är att allt går att lösa

Ulf Sellgren
070-629 49 76
ulf@nordicmobileoffice.se

Ett flexibelt poliskontor på hjul

Med det rullande poliskontoret får ni en fullt fungerande minipolisstation. Här kan ni ta emot anmälningar, hålla förhör och tillhandahålla information om vapen. Ni får en central varifrån ni kan skicka ut radiobilen på akuta utryckningar och patrulleringar. Genom att finnas på plats lokalt underlättar det samarbetet med kommunerna i samband med drogförebyggande insatser eller trafikövervakning. Det mobila poliskontoret har därför inneburit ett lyft för många orter och kommuner.

Byggd för alla årstider

Våra specialhusbilar är byggda och utrustade för alla årstider. Vi har alltid legat i fronten för hög kvalitet. Ett varmt och välisolerat rullande poliskontor är en garanti, även för svåra vinterförhållanden. Ert MPK (mobila poliskontor) ska vara en bekväm och funktionell arbetsplats i alla arbetssituationer. Det är ett tjänstefordon som ska kunna utsättas för många mil och flitig användning. Uttryck som kvalitet, pålitlighet och goda köregenskaper har alltid ingått i den feedback vi fått från poliserna på fältet som använder sina rörliga poliskontor.

Skräddarsydd kapacitet

De specialhusbilar vi levererar bemannas vanligtvis med två till fyra poliser. Det är naturligtvis ingen begränsning. Flera polisregioner har framtida planer på att öka bemanningen. Tack vare att vi ansvarar för varje steg i tillverkningen kan vi skräddarsy en lösning som matchar era önskemål på funktioner och kapacitet.

För oss betyder det mycket att kunna hjälpa till. Att få konstruera och tillverka välutrustade, praktiska och funktionella rullande poliskontor vet vi gynnar många parter. Det blir extra tydligt när behovet av Polisens viktiga tjänster ska kunna bedrivas i hela länet, även på de mindre orterna

Där behovet finns

I takt med att de fasta kontoren på mindre orter blir färre ökar det mobila poliskontorets i betydelse. Den specialbyggda husbilen gör det lättare att hålla kontakt med lokalbefolkningen. Just att kunna ta emot besök och möta önskemål och behov som är angelägna bidrar till en ökad trygghet.

Poliskontoret på hjul är också ett utomordentligt hjälpmedel vid evenemang och som stabsbil vid speciella händelser. Att synas och finnas på plats när det händer bidrar till ökad säkerhet. Det blir även smidigare att ta hand olika typer av ärenden och leda insatser.

En fullt utrustad minipolisstation

Ert nya mobila poliskontor blir en välutrustad polisstation. Här finns plats för två till tre arbetsplatser och datorer med mobil uppkoppling och tillgång till alla register. Kontoret kan också utrustas med skrivare och ett fullt fungerande kök med spis, mikro, kylskåp, diskbänk och kaffebryggaren.

Just möjligheterna att värma mat vet vi uppskattas. Speciellt när det är svårt att hitta eller välja matställe. En vanlig planlösning är också att bygga in en mindre reception för att ta emot besökare på ett välkomnande sätt.

På mindre orter blir er polisstation på hjul extra betydelsefull. Inte minst underlättar den samarbetet med kommunen i gemensamma och trygghetsskapande projekt.

Från idé till färdigt fordon

Tack vare vårt flexibla flöde för beställning kan vi bygga ett MPK (mobilt poliskontor) helt enligt era intentioner. Vill ni själva ta fram förslag på planlösning så går det alldeles utmärkt. Era krav och önskemål omsätter vi sedan i ett paket av design, material och teknikmässiga lösningar. Dialogen vi har är oerhört värdefull och avgörande för att ert rullande poliskontor ska bli den praktiska och funktionella arbetsplats ni behöver.

Eget elverk

För att inte riskera att stå utan el, utrustar vi er specialhusbil med ett eget dieseldrivet elverk. Det har visat sig vara en ovärderlig tillgång. Av helt uppenbara skäl finns det inte alltid tillgång till eluttag där ert mobila poliskontor behövs. Den stora fördelen att kunna agera även på avsides och udda platser kan ju också vara helt avgörande. Flera polisdistrikt uttrycker att deras rörliga poliskontor verkligen blivit ett lyft för verksamheten.

Mobila poliskontor 3D översikt

  • Längd: 7520 mm
  • Bredd: 2350mm
  • Höjd: 3050 mm
  • Tjänstevikt: ca 3200 kg beroende på utrustning
  • Totalvikt: 3500 kg

Referenser mobila poliskontor

Referenser-_poliskontor

Polisen i Västra Götaland

Redan 2009 började polisen i de östra delarna av Västra Götalands län använda det mobila poliskontoret. Inspiration hämtades från Stockholm och Göteborg där rullande poliskontor använts med framgång under flera år. Några år senare gick Polisen i Västra Götaland ut och frågade invånarna vilka insatser de önskade se från Polisen. Undersökningen gjordes tillsammans med kommunerna för att även täcka in de mindre orterna i länet. Resultatet blev en satsning på rörliga poliskontor. En effektiv lösning för att tillmötesgå invånarnas önskemål om bland annat drogförebyggande insatser och trafikövervakning.

Läs mer

Flera poliskontor på hjul

Idag nyttjas flera mobila poliskontor ute i verksamheten. 2016 levererade vi på Nordic Specialhusbilar tre skräddarsydda mobila poliskontor. Bilarna bidrar till att polisen kan möta och få kontakt med invånarna på många mindre orter. Och flexibiliteten betyder ökad service. En av polisens mobila kontor utgår från Lidköping och har ett verksamhetsområde på upp till tio mil. Också orter som Gullspång och Nossebro kan dra nytta av det rullande poliskontoret. Och uppskattningen är ömsesidig. Poliserna som tjänstgör på orterna får mycket ut av en närmare kontakt med människorna på plats.

Polisens planlösning

I det här fallet var det faktiskt två av poliserna som satte samman planlösningen av deras mobila poliskontor. För oss på Nordic Specialhusbilar är det alltid lika intressant att få ta oss an nya planlösningar. Utifrån nya idéer, önskemål och krav skapar vi nya konstruktioner och designmässiga detaljer. Vårt förslag presenterades och godtogs av fordonsansvarige på polisregion Väst.

Ett välutrustat poliskontor

Den färdiga lösningen blev en fullt utrustad minipolisstation. Möjligheterna täcker in alla typer av tjänster utom att utfärda pass. Just det här rullande poliskontoret har en planlösning med två arbetsplatser. Här finns datorer med mobil uppkoppling och tillgång till alla register. Den specialanpassade husbilen har också eget elverk som visat sig vara riktigt praktiskt och värdefullt. Tack vare att Nordic Specialhusbilar är byggda på chassi från Mercedes uppvisar polisens mobila poliskontor mycket god väghållning och fina köregenskaper.

Läs artikel på Mercedes Benz hemsida