Nordic är företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån vår miljöpåverkan.

Vi ska därför:

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
  • Vi ska hålla oss informerade om och följa de miljöbetingade lagar och krav som ställs på de produkter och tjänster som vi erbjuder.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
  • Föreslå produkter och lösningar utifrån ett livscykelperspektiv.